« We Art Together
Konst föder konst

Graffiti – Konst eller klotter?

Graffiti (italienska, plural av graffito, ‘ristning’, ytterst av grekiska grapho, ‘skriva’) syftar på text ibland med samband med bilder som i konstnärligt syfte uppförts på ytor i det offentliga rummet av privatpersoner. Termen avser oftast den graffiti som från 1970-talets början utvecklats av ungdomar i USA, som under subkulturella och oftast illegala former gör tags, throw-ups och pieces eller bilder som innehåller något av dessa formelement, huvudsakligen med sprayburkar på exempelvis murar och tåg.- Wikipedia

Vi ser dem överallt i våra städer, texter och bilder gjorda med sprayburkar med mer eller mindre anonyma upphovsmän. Miljontals kronor går åt årligen för att ta bort dem och lika snabbt är de tillbaka eller utbytta mot något nytt. Det är viktigt att särskilja de två olika typerna av graffiti som finns, de som är rent klotter och de mer konstnärliga. Klottret går mest ut på att markera ett område, ett revir, med en text eller bild som symboliserar tillhörighet. Det ger signaler till andra vem som hör hemma där. Är vanligt bland ungdomsgäng som påbörjat en kriminell bana. Sen har vi de konstnärliga uttrycken, människor som anser att det offentliga rummet är till för alla och att det ska vara fritt för alla att utföra och uppleva konstverk där.

2 Jan 2019