« We Art Together
Konst föder konst

Loggans betydelse för marknadsföring

Här är ett roligt klipp på två killar som ska gissa välkända loggor. Den som förlorar får göra något otrevligt. Vad en som vinner ska få framkommer inte. Däremot inser man hur loggor fungerar om inte annat. En loggas funktion är att få dina kunder att förknippa loggan med dig, så att i framtiden ska du inte behöva presentera sitt företag på annat sätt än att känna igen din logga. En logga är så pass viktig att företagen är villiga att lägga miljontals kronor på att ta fram en ny. Det sysselsätter hela branscher som inte har annat för sig än att analysera vilka färger som signalerar vad. Vilka typsnitt (vilken form bokstäverna ska ha) som signalerar det man vill. Vilka former är bra, vilka som inte är det. Vem kan förklara hur Telias logga ser ut? Eller Facebook? Macintosh? iPhone? Det räcker ofta att bara tänka på en mobil, så ser man loggan framför sig. Vi ser loggor överallt utan att registrera det eller lägga ner fler tankar på det.

Få hjälp att ta fram ditt företags logga

Tycker du detta kapitel är svårt kan du få hjälp att ta fram en grafisk profil som passar ditt företag. Så här skriver en reklambyrå om grafiska profiler:

Ett företags grafiska profil är viktigare än att enbart antas som en snygg dekoration, den kan tvärtom i många fall vara avgörande för om en kund väljer att vända sig till just er istället för någon av era konkurrenter. Den grafiska profilen är en viktig del för helheten och förstärker er identitet. Den ger er möjligheten att förmedla en känsla på ett sätt som inte orden alltid klarar av.

11 Sep 2017