« We Art Together
Konst föder konst

Mannen i marmorblocket

Skulptur (från latinets verb sculpere "att hugga ut/skulptera") är ett tredimensionellt konstverk. Skulptur har i motsats till övriga bildkonstarter en kropp, det vill säga en materiell volym i rummet. Till skillnad från byggnadskonsten tjänar skulpturen estetiska och inte materiella ändamål.Traditionellt har skulpturer formats ur hårda material som sten, metall, glas eller trä, eller ur plastiska material som lera, textil, polymerer och mjukare metaller. - Wikipedia

Jag fängslades av en berättelse om en stenskulptör som länge och väl stod och tittade på ett marmorblock. Efter en tid började han knacka på stenen med sina verktyg och sakta började en manskropp ta form. Efter lång tids arbete var verket klart och han fick beröm för hur duktig han var på att skapa en avbild av en människa. Det han svarade då var att han inte alls skapat statyn, den fanns inne i marmorblocket hela tiden och det enda han hade gjort var att knacka bort överflödig sten. Att finna glädjen i sitt arbete och inte framhäva sig själv är något som många konstnärer delar.

11 Sep 2017